Chúng tôi đang cần tuyển

Gia nhập chúng tôi để đột phá thị trường!

With a small team of smart people, we released the most disruptive enterprise management software in the world. Odoo is fully open source, super easy, full featured (3000+ apps) and its online offer is 3 times cheaper than traditional competitors like SAP and Ms Dynamics.

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội đặc biệt để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ kinh nghiệm tuyệt vời.

 • Việc làm mới

  Daisan
  36/33A - Phạm Ngũ Lão - Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ds, dccdcccc HN , Việt Nam
  14/02/2016 14:18:05
 • Nhân viên khai thác BCI

  Daisan
  36/33A - Phạm Ngũ Lão - Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ds, dccdcccc HN , Việt Nam
  28/04/2017 06:30:46
 • Nhân viên kế hoạch DSC

  Daisan
  36/33A - Phạm Ngũ Lão - Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ds, dccdcccc HN , Việt Nam
  02/07/2016 16:42:15